Avanza cassandra

Cassandra: mer danskt info kmmer | Placera – Avanza

28 sep. 2017 — De 2 miljoner euro som inom en månad erhålls för den danska reaktorn räcker för att Cassandra Oil ska kunna ta fram och bygga en maskin utan de …

Cassandra-brand efter vd-test | Placera – Avanza

29 maj 2017 — Cassandra Oils vd Anders Olsson skadade sig lindrigt i branden som startade när han skulle genomföra ett test av en ny metod för att …

Cassandra Oil

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, …

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, “oljesludge”, spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot.

Cassandra Oil AB – Skatteverket

Cassandra Oil AB | Skatteverket

Cassandra har med avstämningsdag den 10 april 2012 delat ut aktier i Blasieholmen. Skatteverket finner att värdet av denna utdelning uppgår till 0,025 kr per …

Aktiehistorik, Cassandra Oil AB

Cassandra Oil AB | Aktiespararna

Beslut har nu fattats som resulterar i att handel med Cassandra Oils AB:s aktie med kortnamn CASO kommer att upphöra på Nasdaqs lista, First North. Aktierna ska …

Cassandra Oil försäkrar: Irakpengarna är på väg – Dagens industri

Cassandra Oil försäkrar: Irakpengarna är på väg

Nicklas Andersson, sparekonom Avanza. Avgifter är som karies i tänderna. Skadan syns inte direkt, men över tid gröper avgifterna ur pensionen och …

Pengarna för Cassandra Oils första leverans av sin processanläggningsmaskin till Irak är på väg. Det säger Cassandras vd Per Olsson till Nyhetsbyrån Direkt.

CASSANDRA OIL AB – Cision

(Microsoft Word – 305RSREDOVISNING 2017 utkast 2018-03-28 slutlig)

Cassandra Oil AB:s aktieägare 31 december 2017. Antal aktier. Andel i %. Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension. 19 942 331.

Mäkleri i onoterade aktier – Mangold Fondkommission AB

Onoterade aktier är aktier som inte handlas på en marknadsplats, såsom en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform (MTF). Placeringar i bolag i …

Privatpersoner och företag som vill lägga order ombeds att kontakta sin bank eller sitt värdepappersinstitut.

Pressmeddelanden om Cassandra Oil – Bolagssök | Placera

Bolagssök | Placera

Cassandra Oil: Styrelsen för Cassandra Oil AB har beslutat att genomföra en riktad emission av 9 496 704 aktier, till en kurs av 0,60 kronor per aktie, till …

Keywords: avanza cassandra