Försäkringskassan särskilt högriskskydd

Särskilt högriskskydd – Försäkringskassan

12 jan. 2023 — Här får du som har en patient som ska ansöka om särskilt högriskskydd information om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Särskilt högriskskydd för dig med funktionsnedsättning, innebär att din arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om du riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Du som är sjuk ofta kan även slippa karensdagarna.

Utlåtande för särskilt högriskskydd – Försäkringskassan

Särskilt högriskskydd innebär att du som arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om medarbetaren riskerar att ha långa sjukperioder eller …

Information för dig som har en patient som ska ansöka om högriskskydd, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Sjuk ofta eller länge – särskilt högriskskydd – Försäkringskassan

Sjuk ofta eller länge – särskilt högriskskydd

Särskilt högriskskydd innebär att du som arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om medarbetaren riskerar att ha långa sjukperioder eller …

Ansök om ersättning för sjuklönekostnader – Försäkringskassan

Ansök om ersättning för sjuklönekostnader – särskilt högriskskydd

Särskilt högriskskydd finns för att skydda den som har en sjukdom som under en tolvmånadersperiod kan innebära: ett större antal sjukperioder (fler än 10 …

Läkarutlåtande För särskilt högriskskydd – Försäkringskassan

Läkarutlåtande För särskilt högriskskydd

FK 7467 (026 F 001) Fastställd av Försäkringskassan. 0771-17 90 00 www.forsakringskassan.se … anställd med särskilt högriskskydd.

Ansökan Ersättning för sjuklönekostnader för en anställd med …

Ansökan Ersättning för sjuklönekostnader för en anställd med särskilt högriskskydd

Om den försäkrade beviljas särskilt högriskskydd får hen sin karensdag ersatt av Försäkringskassan. Särskilt högriskskydd enligt SjLL kan beviljas av samma skäl …

Särskilt högriskskydd – Försäkringskassan

Rättslig uppföljning

Den sjukdom du har måste vara väl dokumen terad. För att Försäkringskassan ska kunna behandla din ansökan ska du skicka in ett medi cinskt underlag som styrker …

Särskilt högriskskydd

Särskilt högriskskydd innebär att din arbetsgivare kan få ersättning för din sjuklön om du blir sjuk ofta eller under en längre period.

Särskilt högriskskydd Försäkringskassan

Om du riskerar att vara sjuk ofta eller ha långa sjukperioder, kan du ha rätt till särskilt högriskskydd. Din arbetsgivare får då ersättning från …

Särskilt högriskskydd – Infotekets samhällsguide

Fakta och länkar till information om samhällets stöd och service för dig som har funktionsnedsättning eller är anhörig. Infoteket om funktionshinder, Region Uppsala.

Keywords: försäkringskassan särskilt högriskskydd, migrän försäkringskassan