Trading i Sverige 2023: En guide för investerare och handlare

Sverige är ett land känt bland annat för att ha en transparent och trygg politisk miljö, men också för en stabil ekonomi. Det här är något som inte sällan fångar intresse hos både investerade och tradingproffs. Även internationellt, tack vare stora bolag i bland annat läkemedelsindustrin och tech-branschen, är Sverige ett känt namn.

I Sverige har vi regler för investerande och trading som är väl definierade och det finns gott om pålitliga plattformar. Vårt land erbjuder helt enkelt på många plan ett ganska stort utbud av möjligheter för bra investeringar.

En skakig börs som resultat av pandemin och kriget i Ukraina

Som en följd av pandemin, en allmän ekonomisk nedgång samt Rysslands krig mot Ukraina är det ekonomiska läget i Sverige tufft just nu. Under första halvan av 2023 har börsen helt enkelt varit skakig. Många länder i Europa och runt om i världen går dessutom igenom samma eldprov på grund av ovan nämnda omständigheter.

Men som alla investerare vet är lågkonjunkturer också ett utmärkt tillfälle att investera i framtidsbolag, om likvida medel finns att tillgå.

Väletablerade svenska företag som Peab och Skanska förutspås vara en bra investering 2023. Trots dagens krisläge inom många sektorer anses byggbranschen vara en fortsatt växande sektor. Också bolag inom förnybar energi såsom Orrön Energy och Implementa Sol är en favorit för många investerare just nu.

Både svenska tech- och läkemedelsbolag väcker intresse internationellt. Stora jättar som AstraZeneca och den nyare Camurus, den senare med framgångar inom läkemedel mot opioidberoende, ökar stadigt i värde. Fortnox och Evolution är två företag som anses vara säkra kort att investera i för tech-entusiasterna.

Tydlig reglering skapar en trygg marknad

I Sverige finns flera olika myndigheter som arbetar för att reglera marknaden och skapa ett tryggt system för investeringar och trading.

En central myndighet är Finansinspektionen med ansvar för tillsyn, reglering samt prövning av tillstånd som rör finansiella marknader. Skatteverket ansvarar för frågor som gäller specifika skattesatser samt taxering av privatpersoner och företag. I Sverige finns även något som kallas Aktiemarknadsnämnden. Det är ett tillsynsorgan som på olika sätt har som uppdrag att verka för god sed på aktiemarknaden i Sverige.

Trading och investeringar i Sverige

Är du nybörjare beträffande investeringar och har ställt dig frågan vad är trading? Att ägna sig åt trading innebär att du köper så kallade finansiella instrument, så som aktier eller valuta till exempel. Sedan säljer du dem till ett högre pris än vad du köpte dem för.

Det är en helt och hållet en laglig sysselsättning, förutsatt att du följer de lagar och regler som finns. Dessa regler innefattar att du är skyldig att följa god sed och att du inte får ägna dig åt exempelvis marknadsmanipulation och insidertrading.

Plattformar

Det finns många populära plattformar och online-banker med fokus på investerande och trading, inte minst våra svenska alternativ Avanza och Nordnet. Andra populära alternativ är:

Så ska vi förstås inte glömma plattformar för dem som är intresserade av kryptovalutor. eToro erbjuder visserligen direkt handel med krypto, men vi har faktiskt helsvenska alternativ numera. Den mest kända svenska kryptomäklaren är i dagsläget Safello, som erbjuder ett antal kryptovalutor att investera i på sin plattform. Värt att nämna är också uppstickaren Trijo.