Vad är Upplysningscentralen för någonting?

För den som går i lånetankar finns det ofta en hel del olika saker att hålla i huvudet och balansera samtidigt. Man ska dels se till att man har räknat på allting, men även hitta en långivare som man känner sig trygg med. För att säkerställa att man får ett så gott resultat som det bara går är det dock viktigt att se till att man tänker på och känner till grundläggande saker kring låntagande i Sverige idag. 

 

En av aspekterna av detta är att känna till och ha en god förståelse kring så mycket som det bara går kring hur processen och dess olika beståndsdelar ser ut och fungerar. En sak som är väldigt hjälpsam att känna till är vad en kreditupplysning är och hur dessa fungerar. I den här texten kommer vi därför att prata närmare om Upplysningscentralen eller UC som det också kallas, vad de gör, samt hur det fungerar om man är intresserad av att låna utan UC.  

 

Vad är Upplysningscentralen? 

Upplysningscentralen är ett företag som från början drevs som ett kooperativ mellan några av Sveriges största banker för att enkelt och smidigt kunna få fram kreditrapporter. Idag så drivs dock företaget helt och hållet som ett fristående bolag, även om man självklart jobbar i nära samarbete med banker. UC tar fram kreditupplysningar, någonting som enligt svensk lag krävs för att en ansökan kring ett lån eller kreditkort ska beviljas. I kreditupplysningen så kan långivaren i fråga få information kring personen i frågas ekonomi, samt hur det har sett ut historiskt med amorteringar och liknande. Även saker som betalningsanmärkningar flaggas.

 

Vilka använder sig av UC?  

UC används av allting från stora och etablerade banker som SEB, Handelsbanken och många fler. Även vissa fristående långivare använder sig av UC, samt utfärdare av kreditkort i olika former. Kreditrapporten som UC lämnar är dock inte en avslagning eller ett godkännande, utan deras rapport används som underlag för att fatta beslut kring huruvida en person ska få låna pengar eller inte. Även om UC och deras rapporter är ett viktigt verktyg som används så är det långt ifrån den enda faktorn som spelar någon roll när det kommer till beviljan eller avslag.  

 

Att låna pengar utan UC 

En vanlig missuppfattning som finns bland svenska prospektiva låntagare är faktumet att lån utan UC kan direktöversättas till lån utan kreditupplysningar. Detta är inte fallet, och som tidigare nämnts så måste en långivare enligt lag utföra en kreditupplysning innan ett lån beviljas. 

 

Men det UC är inte den enda aktören som sammanställer kreditrapporter i olika slag. Vissa låneföretag riktar sig specifikt till låntagare som har svårt att få ett lån via en bank eller traditionella långivare kan då vända sig till ett företag som använder sig av andra bedömningskriterier än vad UC gör. Vi har länkat till ett exempel på ett sådant företag längre upp om man vill ha mer information kring just detta. Man behöver dock vara beredd på att betala en högre ränta om man väljer att teckna ett lån utan UC.